معرفی مدیریت امور علمی دانشجویان دانشگاه شیراز

مدیریت امور علمی دانشجویان دانشگاه شیراز ، با هدف ارتقاء بعد علمی و زمینه سازی و تقویت فعالیت های جمعی علمی دانشجویی و حمایت دائم و همه جانبه از تشکل های علمی اساتید و دانشجویان ، در خدمت دانشجویان عزیز دانشگاه می باشد . رسالت اصلی دانشجو و استاد حضور پر مایه در عرصه های علمی است و ایـن مدیریت با تاکیـد بر تقـویت علوم بین رشتـه ای و فرا رشته­ای، سعی در تحقق این آرمان را دارد . صد البته همکاری و مشاوره اساتید دلسوز با دانشجویان مستعد ، پرکار و کوشای انجمن های علمی می تواند زمینه ساز رشد و توسعه هرچه بیشتر علمی و افزایش اعتبار دانشگاه شیراز در عرصه های بین المللی باشد.

ساختار مدیریت امور علمی دانشجویان دانشگاه شیراز در حال حاضر بصورت زیر می باشد :

۱ مدیریت امور علمی : سرکار خانم صدیقه فروتن

۲ اداره انجمن های علمی که برنامه ریزی و ساماندهی امور انجمن های علمی دانشگاه را برعهده دارد و مسئولیت این اداره را خانم زهرا فرامرزی برعهده دارند .

۳ اداره برنامه ریزی و توسعه امور علمی که امور علمی دانشجویــان را برنامه ریزی و ساماندهی می کند. مسئولیت این اداره را سرکار خانم مهندس حمیده سیاح پور برعهده دارند .

۴ مسئول امور مالی و تدارکات مدیریت امور علمی دانشگاه جناب آقای محتشم ظهرابی می باشند.

۵ – کارشناس مدیریت امور علمی دانشگاه، جناب آقای سعید کریمی

۶ انجمن های علمی دانشگاه شیراز : در حال حاضر ۷۲ انجمن علمی در دانشگاه فعال می باشند که دفتر هر انجمن علمی در بخش مربوط به خود می باشد ، هر انجمن علمی دارای یک استاد مشاور می باشد که مسئولیت مشاوره هدایت و نظارت بر فعالیتهای علمی پژوهشی انجمن علمی بخش مربوطه خود را بر عهده دارد . انجمن های علمی بخش ها تشکیل انجمن علمی دانشکده و انجمن های علمی دانشکده ها تشکیل انجمن علمی دانشـگاه را می دهد.

۷ کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی متشکل از مدیر پژوهشی ، مدیر آموزشی ، معاون فرهنگی ، مدیر فرهنگی ، مدیر امور علمی و یک نفر عضو هیئت علمی،کارشناس انجمن های علمی و ۲ نماینده دانشجویی جهت حمایت از انجمن های علمی دانشجویی و نظارت بر آنها می باشد.

۸ کمیته حمایت از طرح پژوهشی دانشجویی متشکل از معاون فرهنگی، مدیر امور علمی، مدیر پژوهشی، مدیر آموزشی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده های مربوطه و کارشناس امور علمی دانشجویان می باشد.

-۹ مرکز حمایت از ایده های برتر دانشکده های مهندسی: این مرکزاز زیر مجموعه های امور علمی در دانشکده مهندسی می باشد که از فعالیت های پژوهشی و کاربردی دانشجویان دانشکده مهندسی حمایت می کند. مسئول این مرکز جناب آقای دکتر ریاضی هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز می باشد.

انتخابات شــورای مدیریت انجمـن علمی هربخش هرساله در اردیبهشت ماه بصورت همزمان و اینترنتی برگزار می گردد که کلیه دانشجویان هر بخـــش می توانند اعضـــای انجمـــن علمی بخــش خود ( ۷ نفر شامل ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل) را برای مدت یکسال انتخاب کنند . انشاءالله منتظر حضور گرم کلیه شما دانشجویان عزیز در انتخابات انجمن های علمی می باشیم.

فعالیت­های مدیریت علمی دانشجویان دانشگاه شیراز

– برگزاری مراسم بزرگ تقدیر از دانشجویان فعال علمی به صورت سالانه

– برگزاری جشنواره دانشگاهی حرکت با حضور انجمن های علمی دانشگاه شیرازو نمایشگاه دستاورد های انجمن های علمی به صورت سالانه

– شرکت در جشنواره ملی حرکت که با حضور انجمن های علمی سراسر کشور برگزار می شود .

– تقدیر از اساتید و روز استاد توسط انجمن های علمی کلیه دانشکده ها

– جمع آوری گزارشات و تدوین کتابچه فعالیت های سالانه انجمن های علمی.

– حمایت از کلیه برنامه ها و طرح های انجمن های علمی.

– ساماندهی امور علمی دانشجویان.

– برگزاری جلسات معارفه جهت دانشجویان جدیدالورود کلیه انجمن های علمی در بخش های مربوطه.

– حضور فعال در کلیه دوره های آموزشی وزارت علوم.

– برگزاری انتخابات انجمن های علمی هرسال به صورت همزمان در کلیه دانشکده ها.

– راه اندازی سایت کلیه انجمن های علمی.

– تاسیس و راه اندازی انجمن های علمی تخصصی و بین رشته ای جدید و حمایت از فعالیت آنها.

– تشکیل کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی.

– حمایت از طرح های پژوهشی دانشجویی.

– بازدید از انجمن های علمی به صورت مستمر.

– تجهیز کلیه انجمن های علمی بر اساس درخواست های آن ها و نیازسنجی بعمل آمده از وضعیت آن ها.

– برگزاری جلسات شورای دبیران دانشگاه به صورت مرتب.

– تهیه برنامه های پیشنهادی مدیریت امور علمی در هر سال به صورت اجمالی و تفصیلی.

– تهیه بانک اطلاعاتی شورای مدیریت انجمن های علمی دانشگاه شیراز و ارسال آن به وزارت علوم.

– برگزاری سخنرانی های علمی بین رشته ای.

– برگزاری کارگاه های مهارتی ویژه دبیران و اعضای انجمن های علمی.

– حمایت از برنامه های اتحادیه های علمی دانشجویی.

– فعال نمودن اساتید بعنوان مشاور در انجمن های علمی.

– حمایت از انتشار مستمر نشریات علمی تخصصی ، انجمن های علمی دانشجویان.

– برگزاری جشنواره هایی در سطح ملی و دانشگاهی.

– حمایت از دانشجویان مخترع و مبتکر.

– برگزاری مسابقات علمی در سطح دانشگاهی، استانی وملی.

– حمایت از چاپ تألیفات انجمن های علمی.

– راه اندازی دفتر همکاری های مشترک بین دانشگاه شیراز و علوم پزشکی جهت برگزاری برنامه های علمی بین رشته ای.

– برگزاری همایش ملی مدرسه تابستانی علوم بین رشته ای به صورت دوسالانه

فعالیت­های شاخص انجمن­های علمی دانشگاه شیراز در سال ۹۲ – ۹۱

– ۲۶۳ اثر در زمینه فعالیت های آموزشی

– ۸۱۱ اثر در زمینه فعالیت های ترویجی

– ۱۳ اثر در رمینه اختراع، ابتکار و نوآوری

– ۵۹ اثر در زمینه های فعالیت های پژوهشی

– ۱۴۷ مقاله علمی

– ۵۳ اثر در زمینه نشریه

– ۱۰۳ اثر در زمینه مسابقه

– ۷ اثر در زمینه ترجمه و تالیف کتاب

– ۱۳۴ اثر در زمینه افتخارآفرینی

– ۵ اثر در زمینه کارآفرینی

– ۱۱ اثر در زمینه سایت و وبلاگ

مزایای حضور و فعالیت در انجمن های علمی:

* حمایت ویژه از طرح های پژوهشی و اختراعات و ابتکارات اعضاء انجمن علمی

* لحاظ شدن امتیاز فعالیت در انجمن های علمی در انتخاب دانشجوی نمونه

* بدست آوردن مهارت در زمینه کار گروهی و آماده شدن جهت انجام فعالیتهای اجتماعی در جامعه

* شرکت دادن فعالیت های انجمن های علمی درجشنواره حرکت و امتیاز بندی آنها

*و…