انجمن‏های علمی دانشجویی دانشگاه شیراز

پنجرهای رو به شکوفایی

مقدمه:

انجمن‏های علمی دانشجویی دانشگاه شیراز در پاییز مهرماه ۷۷ با حمایت معاونت دانشجویی‏ ـ فرهنگی تشکیل و شروع به کارنمودند. درمهر ماه سال ۸۷ به دلیل افزایش تعداد انجمن‏های علمیو گستردگی فعالیت آنان، مدیریت مستقلی تحت عنوان مدیریت امور علمی در معاونت فرهنگی با هدف حمایت و ساماندهی به فعالیت انجمن‏های علمی تشکیل گردید. در حال حاضر دانشجویان علاقمند ازطریق انتخابات و تشکیل مجمع عمومی و با نظارت معاونت فرهنگی‏ـ اجتماعی از میان اعضاء با کسب اکثریت نسبی به عنوان شورای مدیریت انتخاب و بر اساس شرح وظائف مندرج در دستورالعمل اجرایی فعالیت خود را آغاز مینماید.

انجمن‏های علمی دانشجویی به عنوان نهادی علمی امکان فعالیت جمعی دانشجویان علاقمند و داوطلب مشارکت در این فعالیت‏ها را در زمینه‏های گوناگون علمی با همراهی اساتید فراهم می‏سازد و به عنوان نهادی که عهده‏دار پویایی و شکوفایی استعدادها و پدیدآورنده و تقویت‏کننده روحیه پویایی علمی و در نهایت توسعه علم که همان رسالت دانشگاه می‏باشد عمل می‏نماید و در مسیر دستیابی به اهداف مشخص که مهم‏ترین آن ایجاد روحیه خودباوری و موفقیت اعضا فعال می‏باشد، حرکت می‏نماید. همچنین با هدف ایجاد نشاط علمی و تقویت آن در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت‏های جمعی و خود‏جوش پژوهشی و راهنمایی و مشارکت دانشجویان مستعد در جهت بالندگی علمی و فرهنگی تشکیل شده است و قصد آن از انجام این فعالیت‏ها، کمک به دانشجویان جهت ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس و نقش آفرینی مؤثر در زمینه تحصیلی در آینده می‏‏باشد. همچنین عرصه فعالیت‏های جمعی، تقویت نشاط علمی، پژوهشی و روحیه تعامل است. دانشجویان فعال در انجمن‏های علمی‏ـ‏ دانشجویی ضمن آشنایی با فراز و فرود، نحوه ارتباط با سازمان‏ها، صنایع، جامعه، ادارات و با تقویت بنیه‏ی علمی خود با سرمایه‏ی مهارتی و تجربه بیشتریوارد میدان خواهند شد. در حال حاضر ۷۲ انجمن‏های علمی ‏ـ دانشجویی در رشتههای مختلف تحصیلی تحت نظارت و حمایت مدیریت امور علمی در محورهای زیر در دانشگاه شیراز فعالیت می‏ نمایند:

اهم فعالیتهای انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه شیراز

مناظره و نقد علمی

کرسیهای آزاداندیشی

برگزاری کلاس و کارگاههای تخصصی

مطالعات و پژوهشهای علمی

برگزاری همایشهای علمی

بازدیدهای علمی ـ آموزشی

فعالیتهای کمک آموزشی

تهیه بروشورهای علمی

برگزاری مسابقات علمی

همکاری با نشریههای علمی تخصصی

سمینارها و جشنواره‏های دانشجویی:

یکی از راه‏های موفق برای برای ارائه آخرین دستاورد‏های علمی داخلی و بین‏المللی و بستر‏سازی برای کارهای پژوهشی؛ برگزاری سمینار‏ها، کنفرانس‏های آموزشی، پژوهشی، همایش‏ها و جشنواره‏های مختلف در سطوح مختلف بین‏المللی، کشوری، منطقه ای، بین دانشگاهی و دانشگاهی می‏باشد.

نمایشگاه‏ های تخصصی:

ارائه توانمندی‏های انجمن‏های ‏علمی ‏ـ‏ دانشجویی در قالب نمایشگاه در رشته‏های مختلف علمی از دیگر فعالیت‏های گروهی اعضاء انجمن‏ ها می‏باشد.

مسابقات علمی:

مسابقات علمی به عنوان یکی از ابزارهای توانمند برای کاربردی نمودن آموزش‏های علمی می‏تواند بسترساز انجام پژوهش‏های نوین باشد. از این‏رو انجمن‏های علمی با پرداختن به این موضوع ضمن کمک به تحقق کارکردهای دانشگاه، می‏توانند زمینه‏ساز رقابت‏های علمی سالم در محیط دانشگاه شده و از این‏رو شور و نشاط علمی در بین دانشجویان ایجاد نماید. برگزاری مسابقات علمی‏ـ‏تخصصی و امکان شرکت دادن اعضاء در آزمون‏ها و مسابقات استانی وکشوری از فعالیت انجمن های علمی‏ـ‏دانشجویی در این بخش است.

هدف از تشکیل انجمنهای علمی، دانشجویی عبارتند از :

۱٫ ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و بر انگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان و بکارگیری خلاقیت جهت کارآفرینی در زمینه رشته تحصیلی خود

۲٫ تحریک انگیزه و پرورش مهارت‏های دانشجویان

۳٫ نهادینه ساختن فعالیتهای فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان

۴٫ افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان

۵٫ شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه

۶٫ بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی و اجرایی و بخش صنعت

۷٫ ایجاد شرایط مناسب برای درک دانشجویان از بازار کار واقعی

۸٫ انجام فعالیت‏های پژوهشی جهت ارائه راهکارهای مناسب در رفع تنگناها و محدودیت‏ها

۹٫ اشاعه‏ی فرهنگ صحیح تعاملات علمی در میان دانشجویان

۱۰٫ پرورش روحیه‏ی مسئولیت‏پذیری و مشارکت در فعالیت‏های علمی، فرهنگی و اجتماعی

۱۱٫ تقویت روحیه مشارکت و همکاری در فعالیت‏های گروهی

توانایی‏های ورود به انجمنهای علمی ، دانشجویی:

– لازم است داوطلبان ورود به انجمن علمی از موارد زیر برخوردار باشند:

– علاقه به کارهای آموزشی و فرهنگی

– فصاحت در گفتار و نفوذ کلام

– خلاقیت و استعداد رهبری

– روابط اجتماعی خوب ، سازگاری با دیگران و برخورد مناسب با افراد

– سعه صدر ، انعطاف پذیری و ثبات عاطفی